GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Düzeltme- İGE Teminat Desteği Başvuruları

Düzeltme- İGE Teminat Desteği Başvuruları

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bilgiye istinaden daha önce yaptığımız duyuruda, İhracatı Geliştirme A.Ş.’nin (İGE A.Ş.) öz kaynak kefaleti ile kullandırılacak krediler için başvuru alımına başladığı; bu kapsamda KOBİ'ler tarafından Türk Lirası ya da yabancı para cinsinden azami 12 ay vade ile kullanılacak 10 milyon Türk Lirasına kadar olan krediler için İGE kefalet desteği vereceği bildirilmişti.
Söz konusu duyuruda, “Türk Lirası ya da yabancı para cinsinden” ifadesinin yanlış olduğu bilgisi Eximbank yetkililerinden edinilmiş olup, İGE kefalet desteği sadece Türk Lirası cinsinden kullanılabilecektir.
EK_01: İGE Bilgi Notu