GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

DYS Fuar Başvuruları Hk.

DYS Fuar Başvuruları Hk.

Bilindiği üzere 01.01.2021 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren; - Yurt dışı fuar katılımı desteklerine ilişkin başvurular 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ve bu Karara ait Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelge hükümleri, - Yurt içi fuar katılımı desteklerine ilişkin başvurular 2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar ve bu Karara ait Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelge hükümleri, çerçevesinde sadece Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden alınmaktadır. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı tarafından “Yararlanıcılar İçin DYS Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuar Destekleri Başvuru Kılavuzları” yayınlanmış olup ekte sunulmaktadır.