GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Endonezya'ya Yönelik Tekstil Ve Tekstil Ürünleri İhracatımızda Yaşanan Sorunlar Hk.

Endonezya'ya Yönelik Tekstil Ve Tekstil Ürünleri İhracatımızda Yaşanan Sorunlar Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Cakarta Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla; 23 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan ve yayım tarihinden 1 ay sonra yürürlüğe giren bir örneği ekte kayıtlı 2019/77 sayılı Endonezya Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği'nin (Endonezya Ticaret Bakanlığının 2015/85 sayılı Yönetmeliğinin Tekstil ve Tekstil Ürünlerine yönelik hükümlerinde ikinci kez değişiklik yapan Yönetmelik) son yıllarda meydana gelen artışlar nedeniyle Endonezya’da da üretimi yapılan bazı “Tekstil ve Tekstil Ürünleri”nin ithalatına “kısıtlama” getirilmesi amaçladığı ve Yönetmelik kapsamı 50 ve 60. fasıllar arası hammadde/yarı mamul/mamullerin ithalatında Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması şartı getirdiği belirtilmektedir. Düzenleme kapsamında ülkemizin bahse konu pazarda önemli ihracat kalemlerinden olan 57'nci fasıl kapsamındaki halı/kilim/seccade/yer kaplamaları vb. tekstil ve tekstil ürünlerinin de yer aldığına vurgu yapılmıştır. Ayrıca, Yönetmelik kapsamı ürünlerin ithalatında Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması şartı getirilmesi, belli koşullar altında ithalata imkân sağlıyor gibi gözükmesine rağmen söz konusu koşulların sağlanmasının uygulamada mümkün olmayabileceği ve bu nedenle Yönetmeliğin fiiliyatta bir tarife dışı engel izlenimi yarattığı ifade edilmiştir.