GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

ETSG Sektör Duyurusu

ETSG Sektör Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2023 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listeye itirazların adı geçen Bakanlığa en geç 10/05/2022 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bahse konu liste ekte yer almaktadır.
Bununla birlikte, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığından evrak kayıt numarası almış olması gerektiği ve itirazlara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarifekontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabildiği bildirilmektedir.
Öte yandan, askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2022/18 sayılı İthalat Tebliğinin incelenebileceği, firmalar tarafından ekli listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılmasının gerektiği ifade edilmektedir.
İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:
Hammadde ve Ara mamul Sektörleri:
Muhammet HARTAVİ Uzman 0 312 204 95 84 hartavim@ticaret.gov.tr
Özge SEZGİN Uzman 0 312 204 99 25 sezgino@ticaret.gov.tr
Elektronik ve makina Sektörleri:
Fundagül BACI Uzman 0 312 204 91 46 bacif@ticaret.gov.tr
EK_04: Liste (36 Sayfa)