GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

ETSG Sektör Duyurusu Hk.

ETSG Sektör Duyurusu Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2022 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin ekte yer aldığı bildirilmektedir. Bu ürünlere ilişkin itirazların Bakanlıklarına en geç 01/11/2021 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmektedir.
Alınan yazıda devamla, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası alınmış olması gerektiği ifade edilmektedir. İtirazlara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.
Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2021/18 sayılı İthalat Tebliği incelenebileceği belirtilmektedir Ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılmasının önem arz ettiği bildirilmiştir.
EK_06: Eşya Listesi
İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:
Hammadde ve Ara mamul sektörleri için:
Muhammet HARTAVİ Uzman T: 0 312 204 95 84 
E: hartavim@ticaret.gov.tr
Özge SEZGİN Uzman T: 0 312 204 99 25
E: sezgino@ticaret.gov.tr
Elektronik ve makina sektörleri için:
Fundagül BACI Uzman T: 0 312 204 91 46
E: bacif@ticaret.gov.tr