GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Fas İthalat Vergileri Değişiklikleri

Fas İthalat Vergileri Değişiklikleri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergiler İdaresinin 29 Aralık 2023 tarih ve 6522/210 sayılı Genelgesi ile 2024 Finans Kanununun yürürlüğe girmesiyle, bazı ürünlerin yürürlüğe konulan ithalat vergisine ilişkin detayların açıklandığı ifade edilmektedir. Söz konusu vergi değişiklikleri aşağıda detaylandırılmaktadır:
İthalat vergisi düşürülen ürünler:
-24. Fasıl kapsamına giren ürünler ile 35-20 sayılı 2020 Düzeltici Finans Kanununun yürürlüğe girmesinden önce %40’lık ithalat vergisine tabi olan ürünler hariç, %40 ithalat vergisi olan tüm ürünler için ithalat vergisi %40'tan %30'a düşürülmüştür.
-0902.10.00.00 tarife pozisyonuna giren, içeriği 3 kg'ı geçmeyen ve hazır ambalajlarda sunulan yeşil çay (fermente edilmemiş) için ithalat vergisi %32,5'tan %30'a düşürülmüştür.
-1604.14.00.92 tarife pozisyonuna giren ton balığı gevreği için ithalat vergisi %40'tan %17,5'e düşürülmüştür.
-1901.10.10.00 tarife pozisyonuna giren, perakende satış için paketlenmiş, bebek ve küçük çocukların beslenmesinde kullanılan süt tozu yerine geçen maddeler için ithalat vergisi %10'dan %2,5'e düşürülmüştür.
İthalat vergisi yükseltilen ürünler:
-0902.20.00.10 tarife pozisyonuna giren içeriği 3 kg'dan fazla ve 20 kg'dan az olan ambalajlarda sunulan yeşil çay için ithalat vergisi %2,5'ten %30'a yükseltilmiştir.
-2309.10.00.00 tarife pozisyonuna giren, perakende satış için paketlenmiş köpek veya kedi maması için ithalat vergisi %2,5'ten %17,5'e yükseltildiği belirtilmektedir.