GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Fas'ta Okul Defteri ve Benzeri Ürünlerin Pazara Giriş İznine Tabi Tutulması Hk.

Fas'ta Okul Defteri ve Benzeri Ürünlerin Pazara Giriş İznine Tabi Tutulması Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla; Rabat Ticaret Müşavirliğimizden bir bildirim alındığı belirtilmektedir.
Alınan yazıda devamla, söz konusu bildirimde Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi’nin internet sitesinde yayımlanan 05 Temmuz 2021 tarihli ve 6211/311 sayılı genelgede, 29/01/2021 tarihli ve 6163/311 sayılı genelge ekinde iç piyasaya girmesi için Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğü’ne bağlı piyasa gözetim bürolarından izin alınması gereken ürün listesinin yayımlandığı, bu defa bir örneği ekli genelge ekindeki GTİP kodları altına giren ve yeni ya da geri dönüştürülmüş hamurdan üretilen okul defteri ve benzeri ürünlerin 04.4.002 ve 04.4.003 Nolu standartlara uygun olarak pazara giriş iznine tabi tutulmasına karar verildiği hususlarına yer verildiği belirtilmektedir.
EK_02: Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi Genelgesi (2 Sayfa)