GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Feldispat İhracatı

Feldispat İhracatı

13 Kasım 2022 tarih ve 32012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/07)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/8) ile İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 61’inci sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.
61- Feldispat (GTP: 2529.10)”
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221113-8.htm