GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Finansal Yeniden Yapılandırmanın Süresinin Uzatılması Hk.

Finansal Yeniden Yapılandırmanın Süresinin Uzatılması Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, 15 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazete’de 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun geçici 32'nci maddesinin uygulama süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın yer aldığı bildirilmektedir.
Alınan yazıda devamla, Karar’a ilişkin detayların aşağıdaki gibi olduğu belirtilmektedir:
Kanunun geçici 32. maddesine göre, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamak amaçlanmıştır.
Söz konusu kurum ve kuruluşlar, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilirken, bu madde uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenmektedir.
Türkiye'de finans sektöründe hizmet vermekte olan başka bankalar olmak üzere tüm şirketler ve finansla kuruluşlar yönetmeliklere uygun olarak hazırlanan çerçeve anlaşmalara bağlı olarak borçlularına yapılandırma hakkı verilmektedir. Kullandırılmış olan kredilere geri ödeme kolaylığı sunulmaktadır. Kredi borcunun tamamı yapılandırma kapsamına alınabileceği gibi sadece bir bölümü de yapılandırma kapsamına dahil edilebilmektedir.
Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210715-18.pdf adresinden erişim sağlanabileceği belirtilmektedir.