GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Form A- Avrasya Ekonomik Birliği Hk.

Form A- Avrasya Ekonomik Birliği Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, daha önce ülkemizin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) tarafından gelişmekte olan ülkeler statüsünde kabul edildiği ve muhtelif ürünlerin Rusya Federasyonu ve diğer AEB ülkelerine ithalatındaki gümrük vergilerinin %25’i oranında indirim yapılmak suretiyle ithalatta tercihli rejimden (GTS) yararlandırıldığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun 05.03.2021 tarihli ve 17 no.lu Konsey Kararı uyarınca;
- Gelişmekte olan Ülke Listesinde bulunan 103 ülkeden aralarında ülkemizin de bulunduğu 75 ülkenin GTS kapsamı dışına çıkarılmasına,
- En Az Gelişmiş Ülke Listesinde yer alan 50 ülkeden ise 2 ülkenin söz konusu GTS listesinden çıkarılmasına (1 ülke Gelişmekte olan Ülke Listesine dahil edilmiştir.) karar verildiği ve söz konusu kararın 12.10.2021 tarihi itibarıyla uygulamaya konulacağı ifade edilmektedir.
Anılan yazıda, işbu Kararın uygulamaya konulması ile Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatımızda vergi avantajı sağlayan Form A belgesinden kaynaklanan avantajın ortadan kalkacağı ifade edilmektedir. GTS' den faydalanan ürün listesi ilişikte sunulmaktadır.