GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Fuar Duyurusu (Panama)

Fuar Duyurusu (Panama)

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Panama Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen, Panama'da gerçekleştirilecek olan ve aşağıda bilgileri yer alan fuarların sektörlerinde önemli fuarlar oldukları ve Latin Amerika pazarından birçok katılımcının iştirak etmesinin beklendiği belirtilmektedir.
- Expo Minera 2024 - 20-22 Mart 2024
http://www.camipa.org Fuarın organizatörlüğünü Panama Maden Odası (CAMIPA) yapmakta olup, ülkede madencilik konusunda yetkili tek ve en büyük sektörel yapılanma olduğu ifade edilmektedir.
-Expo Feria Mundial 2024 - 26-29 Mayıs 2024
https://expoferia.auzonalibrecolon.com/en/home Hong Kong'tan sonra dünyanın en büyük ikinci serbest ticaret bölgesi olan Kolon Serbest Bölgesi Zona Libre de Colon (ZLC)'nde yer alan fuara yalnızca serbest bölgede yeri olan firmalar katılımcı statüsü ile yer alacağı belirtilmektedir.
- Expo Maquina 2024 - 1-3 Şubat 2024
https://expomaquina.org/expositor/en İş makinaları, yapı-inşaat makinaları, lojistik sektöründeki ağır vasıtalar, kamyon ve konteyner yükleme araçları sektörlerinde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.