GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Gıda Laboratuvarları / Japonya

Gıda Laboratuvarları / Japonya

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, 18.02.2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliği” kapsamında, yetkilendirilmiş olan bazı üniversite laboratuvarları ile diğer resmi kurum laboratuvarlar “özel istek analizleri” için Tarım ve Orman Bakanlığınca yetki kapsamından çıkartılmış, aynı zamanda kapanan veya yeni açılan laboratuvarlar dikkate alınarak özel laboratuvarlar listesinin güncellendiği belirtilmiştir.
Bu çerçevede, ülkemizden Japonya’ya ihraç edilen çeşitli gıda mamullerinin ithalat ve gümrük işlemleri aşamasında aranan gıda analiz raporlarını düzenlemeye yetkili kayıtlı laboratuvar listelerinin Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli kontroller tamamlandıktan sonra güncellenerek MHLW nezdinde akreditasyonu yapılmak üzere Tokyo Ticaret Müşavirliğine iletildiği ve yeni laboratuvar listesi anılan Bakanlığın genel ağ sayfasında https://www.mhlw.go.jp/content/000930063.pdf uzantısı ile yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmiştir. Ayrıca, sertifika hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususların MHLW web sayfasında https://www.mhlw.go.jp/content/000532508.pdf yer aldığı belirtilmiştir.
EK_07: Güncel Laboratuvar Listesi