GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı Formatında Yapılacak Değişiklik Hk.

Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı Formatında Yapılacak Değişiklik Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, BİLGE sistemine (tüm gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan sistem) kaydedilen gümrük beyannamesine sistem tarafından değişmez bir tescil numarası verildiği belirtilmekte olup bu numaranın, içinde bulunan yılın son iki hanesini, gümrük idaresinin kodunu, yapılan işlemin ithalat (IM) veya ihracat (EX) olarak türünü ve tescil sıra numarasını içerdiği belirtilmektedir.
Anılan yazıda devamla, son zamanda artan ihracat hacmi ile birlikte halihazırda 6 haneli olarak belirlenen tescil sıra numarasının, 8 haneye çıkarılması gereğinin hasıl olduğu belirtilerek 4 Aralık Cumartesi günü 12.00-15.00 saatleri arasında konuyla ilgili bir çalışma yapılmasının öngörüldüğü bildirilmektedir. Yapılacak düzenlemeye ilişkin örnek beyanname sıra numarası bilgisinin yer aldığı doküman ekte sunulmaktadır.
EK_01: Beyanname Numarası Formatı