GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama-Borç Durum Belgesi

Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama-Borç Durum Belgesi

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, yükümlülerin ilgili kurumlara sunulmak üzere, muaccel hale gelmiş gümrük borç bilgisini gösterir “Borç Durum Belgesini” (Borcu Yoktur Yazısını) e-devlet üzerinden temin edebilmelerine yönelik teknik düzenleme yapıldığı ve yükümlülerin “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama” uygulaması üzerinden “Borç Durum Belgesi” temin edebilmelerine imkân sağlandığı bildirilmektedir.