GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması veya Tarife Kontenjanı Uygulanması Talep Edilen Eşyalar Hk.

Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması veya Tarife Kontenjanı Uygulanması Talep Edilen Eşyalar Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı bildirilmektedir.
Yazıda devamla, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2022 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin ekte yer aldığı belirtilmektedir.
Başvuruların işleme konulabilmesi için söz konusu ürünlere ilişkin itirazların en geç
01/11/2021 tarihine kadar Ticaret Bakanlığından evrak kayıt numarası almış olması gerektiği belirtilmektedir. İtirazlara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya‐alma‐ve‐tarife‐kontenjani/askiya‐alma‐sistemi  adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.