GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Hayvancılık Desteklemelerinin Uygulama Esasları Belirlendi

Hayvancılık Desteklemelerinin Uygulama Esasları Belirlendi

12 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği" ile buzağı, ıslah amaçlı süt içerik analiz, malak, dişi manda, anaç koyun ve keçi, sürü büyütme ve yenileme, arılı kovan, damızlık ana arı, ipekböceği yetiştiriciliği, çoban istihdamı, düve alım, besilik erkek sığır/manda, tiftik keçisi yetiştiriciliği ve tiftik üretimi, atık, hastalıktan ari işletme, programlı aşı ve küpe uygulamaları, hayvan hastalığı tazminatı, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteklemelerinin esasları düzenlendi. Söz konusu desteklerin kapsamı, desteklerden faydalanabilmek için sağlanacak gereklilikler, başvuru yöntemi, başvuru ve ödeme süreleri gibi konular belirlendi. Ayrıca, destek ödemelerine ilişkin esaslar, üye yetiştiricilerden kesinti oranları, ödemelerin aktarılması gibi konularda da düzenleme yapıldı. Bununla beraber, 7 Aralık 2021 tarihli aynı başlıklı tebliğ yürürlükten kaldırıldı.
1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221112-6.htm  adresinden erişim sağlanmaktadır.