GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Hayvansal İç Yağ (Donyağı) Ve Kümes Hayvanları Yağı İle Kabuklu Fındık Standart Tasarıları

Hayvansal İç Yağ (Donyağı) Ve Kümes Hayvanları Yağı İle Kabuklu Fındık Standart Tasarıları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, bahse konu standart tasarılarına ilişkin olarak ilgili ihracatçı birliklerinin varsa görüş ve tekliflerinin 13/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza ayrıca, bir örneğinin eri@ticaret.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar herhangi bir cevabi yazının iletilmemesi halinde, Genel Sekreterlikleri tarafından mezkûr tasarıya ilişkin olarak ilave edilecek bir görüş bulunmadığı addedileceği ifade edilmiştir.
EK_06: Görüş Tablosu
EK_06: Hayvansal İç Yağ Donyağı ve Kümes Hayvanları Yağı Standardı
EK_06: Kabuklu Fındık Standardı