GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT HAK MAHRUMİYETİ HK.

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT HAK MAHRUMİYETİ HK.

Sayın Üyemiz,

           

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarının kaybı halinde bu hususun bildirilme süresinin 3 iş günü olarak uygulanmasına karar verildiği belirtilmektedir.


Bu kapsamda; pasaport geçerlilik süresi içinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından birinin kaybı halinde, en geç bu durumun gerçekleştiği tarihten sonraki üç iş günü içerisinde Bölge Müdürlüklerine yapılmayan bildirimler için 4 yıllık hak mahrumiyeti işlemi yapılacağı ifade edilmektedir.

 

Bilgilerini rica ederim.

Aydın KUTLU
Genel Sekreter V.