GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi- KKTC

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi- KKTC

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 2-3 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Ortak Komite Toplantısı kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokol" imzalandığı, söz konusu protokolün ekinde yer alan Eylem Planı’nın 7/09/2021 tarih ve 31591 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, Eylem Planı’nın 22 Nolu faaliyetinde KKTC ile ikili ticarette Türk Lirası kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik bir eylem yer aldığı belirtilmiştir.
Aynı yazının devamında, Bakanlıkları koordinasyonunda yapılan çalışmalar neticesinde alınan karara istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 17.11.2022 tarih ve 1682194 sayılı yazısında İhracat Genelgesi'nin "Türk lirası ihracat" başlıklı 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasının "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, GB'nin 22’nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesi zorunludur. Ancak 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz." olarak değiştirildiği belirtilmiştir.
Bu itibarla, değişiklik konusu madde hükmü 05.12.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup, bu tarihten sonra KKTC'ye yapılan ihracatın yalnızca Türk lirası cinsinden gerçekleştirilmesinin zorunlu olacağı ifade edilmiştir.