GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İhracatı Kayda Bağlı Ürünler

İhracatı Kayda Bağlı Ürünler

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/4) marifetiyle 1902 “Makarna” ve GTP: 1904.30 “Bulgur” eşyaları İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne eklenmiş olup mezkûr eşyaların ihracatının kayda alınmasında Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) koordinatör olarak atanmıştır.
Bununla birlikte, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan bir yazı ile söz konusu eşyaların ihracatında sunulması gereken evrakların 22.11.2022 tarihi itibari ile ibraz edilmesine gerek olmadığı belirtilmiştir.