GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İhracı Kayda Bağlı Mallar

İhracı Kayda Bağlı Mallar

Bilindiği üzere, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/5) marifetiyle GTP: 4410 “Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar” ve GTİP: 4411 “Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar” eşyaları İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne eklenmiş olup mezkur eşyaların ihracatının kayda alınmasında Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) koordinatör olarak atanmıştır.
Bununla birlikte, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan bir yazı ile söz konusu eşyaların ihracatında sunulması gereken evrakların 17.11.2022 tarihi itibari ile ibraz edilmesine gerek olmadığı belirtilmiştir.