GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR-GÜBRE HK.

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR-GÜBRE HK.

“Sayın Üyemiz,

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, 4 Eylül 2021 tarih ve 31588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/07)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/07) ile;

 

  • Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP (GTİP: 3105.30.00.00.00),

 

  • Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler (GTİP: 3105.59.00.00.11),

 

  • Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen >%10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler (GTİP: 3105.20.10.00.00)

 

ürünlerinin “İhracatı Kayda Bağlı Ürünler” kapsamına alındığı belirtilerek ilgili ürünlere ilişkin kayıt işlemlerinin yalnızca İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğince gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerini rica ederim.

 

Bülent KAYALI
Genel Sekreter