GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR HK.

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR HK.

Sayın Üyemiz,

4 Eylül 2021 tarih ve 31588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/07)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7) ile İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 19 uncu sırası aşağıdaki gibi değiştirilmiş olup aynı listeye 49-51 inci sıralar olarak aşağıdaki ürünler eklenmiştir;

 

19- Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90) ve Klinker (2523.10.00.00.00)”

 

49- Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP (GTİP: 3105.30.00.00.00)

 

50- Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler (GTİP: 3105.59.00.00.11)

 

51- Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen >%10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler (GTİP: 3105.20.10.00.00)”

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210904-19.htm

 

Bilgilerini rica ederim.

Bülent KAYALI
Genel Sekreter