GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İhracı Kayda Bağlı Mallar Hk. – Gübre

İhracı Kayda Bağlı Mallar Hk. – Gübre

12 Ekim 2021 tarih ve 31626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/07)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/8) ile İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 49-51 inci sıraları yürürlükten kaldırılmış, aynı listeye 52’nci sıra olarak aşağıdaki madde eklendiği bildirilmişti.
52- Gübreler (GTİP: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105)”
Bu defa 16 Ekim 2021 tarih ve 31630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/07)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/09) ‘e
• 54’üncü sıra olarak “Sülfürik asit; oleum (GTİP: 2807.00)”
• 55’inci sıra olarak “Saf Amonyak (GTİP: 2814.10)”
maddeleri ilave edilmiştir.
Bu itibarla ihracı kayda bağlı mallar listesine dahil edilen söz konusu ürünlere (GTİP: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 2807.00 ve 2814.10) ilişkin kayıt işlemleri yalnızca İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğince gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.