GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ HK.

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ HK.

“Sayın Üyemiz,

Malumları olduğu üzere, 4 Eylül 2021 tarih ve 31588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/07)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7) ile İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 19 uncu sırasına, Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30) ve klinker (2523.10.00.00.00) eklenmiştir.

Bu kapsamda, Orta Anadolu Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçılar Birliğinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne bildirilmek üzere 13 Eylül 2021 tarihine kadar gerçekleşecek muhtemel sevkiyatları olan imalatçı firmaların GTİP ve Miktar (kg) bilgilerini içerir aşağıda yer alan formu doldurarak mesai bitimine kadar altindagr@oaib.org.tr adresine iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

 

FORM:

 

FİRMA

GTİP

MİKTAR (KG)

     

 

Bilgilerini rica ederim.

 
Bülent KAYALI
Genel Sekreter