GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

IMH Bakanlar Kurulu Kararı / Gümrük Muafiyetleri

IMH Bakanlar Kurulu Kararı / Gümrük Muafiyetleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, bilindiği üzere, Irak Merkezi Hükümeti (IMH) Bakanlar Kurulu tarafından 15 Mart 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere uluslararası fiyatlardaki artışlara karşı önlem almak, gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin arz güvenliğini desteklemek amacıyla çeşitli tedbirler alındığı belirtilmiş ve bu kapsamda gıda maddeleri, inşaat malzemeleri ve sarf malzemeleri dahil olmak üzere temel ihtiyaç mallarında gümrük vergilerinin 2 ay süreyle sıfırlanması ve süre sonunda durumun tekrar gözden geçirilmesinin karar verildiği, gümrük muafiyeti sağlanan ürünlere ilişkin Erbil Gümrük Ataşeliği’nce iletilen liste ilgide kayıtlı yazı ile Genel Sekreterlikleri ’ne iletildiği ifade edilmiştir.
Bu defa, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bağdat Büyükelçimizin konuya ilişkin olarak 17 Mart 2022 tarihinde görüştüğü Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hamid Gızzi'nin su ve gıda ithalatı gibi stratejik dosyaların takibinin muhtelif Irak Bakanlıkları ile eşgüdüm halinde yürütüldüğünü, Irak'ın evvelce komşu ülkelerden tavuk ve yumurta gibi gıda ürünlerin ithalatının iç üretimin teşviki amacıyla kısıtladığını; ancak, Ukrayna krizi nedeniyle, bu kısıtlamaların 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren 3 aylık süre için kaldırıldığını ve gümrükte ücret alınmayacağını belirttiği ifade edilmektedir.