GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

INDITEX’E İHRACAT

INDITEX’E İHRACAT

Sayın Üyemiz, 

 

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden (İTKİB) alınan bir elektronik iletide, TİM Başkanımız Sayın Mustafa GÜLTEPE’nin başkanlığında, Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçı Birliklerimiz ile INDITEX’in temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirildiği belirtilmiş olup sektörlerimizin öncelikli gündem maddelerinin INDITEX ile paylaşıldığı ifade edilmiştir.

 

Yazıda devamla, toplantıda edinilen en somut çıktılardan bir tanesinin INDITEX ile alt çalışma komiteleri oluşturulması olduğu belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda, söz konusu komite toplantılarında değerlendirilmek üzere INDITEX ile ticarette sorun yaşayan firmalarımızın somut bilgi ve belgeleri ile taleplerini 11 Kasım 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar İTKİB’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (sedanurkarabas@gaib.org.tr) göndermeleri gerekmektedir. Söz konusu sorunlar, bilgi ve belgeler INDITEX yetkilileri ile de paylaşılacaktır. Yaşanan sorunlar; sadece sosyal uygunluk ve sürdürülebilirlik değil, tüm konular için geçerlidir.

 

Bilgileri ile gereğini rica ederim.