GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İran'da Muhtelif Sanayi Ürünlerine Getirilen İhracat Vergisi Uygulamasında Değişiklik

İran'da Muhtelif Sanayi Ürünlerine Getirilen İhracat Vergisi Uygulamasında Değişiklik

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM ) alınan bir yazıda Tahran Ticaret Müşavirliği bildirimine atfen, İran Piyasa Düzenleme Komitesi'nce geçtiğimiz haftalarda metal, petrokimya, cam, çimento vs. ürünlerinde ihracat vergisi uygulanmasının kararlaştırıldığından bahisle; basında çıkan haber ekindeki resmi yazı ve listeye göre karar kapsamı ürünlerin daraltıldığının anlaşıldığı ve ürünlerin fiyat artışlarına göre uygulanacak verginin önümüzdeki dönemde değiştirilebileceğinin ayrıca belirtildiği ifade edilmiştir.
Bu kapsamda, ilgili ürünlerde GTİP, ürün adı ve uygulanacak ihracat vergi oranlarına dair Tahran Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen listenin bir örneği ekte yer almaktadır.