GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İzmir'de Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurulması Hk.

İzmir'de Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurulması Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan elektronik bir iletide, 08.09.2021 tarihli Resmî Gazete ‘de 4482 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İzmir İli sınırları içerisinde Serbest Bölge kurulmasına izin verildiği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak kurulacak olan Serbest Bölge’nin kurulması ve işletme hakkı için BASBAŞ Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşletmecisi Anonim Şirketi 30 yıl süre ile yetkili kılındığı ifade edilmektedir.
Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210908-6.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.