GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Kadın Kooperatifleri Ur-Ge Projesi Duyurusu Hk.

Kadın Kooperatifleri Ur-Ge Projesi Duyurusu Hk.

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Tebliği” kapsamında, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği koordinasyonunda “G/Local Goods by Woman Coops” projesi hayata geçirilecektir.

 

Bu proje ile ihracat yapma potansiyeli bulunan kadın kooperatiflerinin, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması ve sürdürülebilir ihracat hedeflerine ulaşması hedeflenmektedir. UR-GE projelerinin uygulama aşamaları ve katılımcılara sağladığı avantajlar aşağıda özet olarak bilgilerinize sunulmaktadır:

 

 1. İhtiyaç Analizi: Projenin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında katılımcı, sektör, pazar analizi, değer ve tedarik zinciri analizi yapılarak katılımcıların ihracat potansiyelleri belirlenerek, proje iş planı ile ihracat stratejisi hazırlanacak ve projenin yol haritası belirlenecektir.
 2. Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri: Proje yol haritası doğrultulusunda, katılımcılara belirlenen ihtiyaçları esas alınarak ihracat kapasitelerini artırmak ve geliştirmek amacıyla eğitim ve danışmanlık programları düzenlenecektir. (Ör: Uluslararası Pazarlama, Uluslararası Sözleşmeler ve Tahkim Süreçleri, Ödeme ve Teslim Şekilleri, İhracata Yönelik Devlet Destekleri, Kalite Yönetim Sistemleri, Ticari Bilgi Kaynakları, vb.)
 3. Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri: İhtiyaç analizinde belirlenecek hedef ülkelere yönelik online /fiziki B2B ikili iş görüşmeleri (yurtdışına ticaret heyeti götürülmesi ve yurtdışından alım heyeti getirilmesi), online sanal heyetler, hedef pazarlara yönelik fuar ziyareti gibi pazar ve müşteri bulma faaliyetleri gerçekleştirilir.
 4. Tanıtım Faaliyeti: Proje kapsamında dilenirse yapılacak kümeye ait ortak web sitesinin tasarımı, tanıtım filmi ve broşürü, küme logosu tasarımı giderleri destek kapsamında değerlendirilecektir.

Proje süresi en fazla 3 yıldır ve her bir alt faaliyet Bakanlık onayına tabidir. Proje süresince gerçekleştirilmesi öngörülen her bir faaliyetin toplam bütçesinin %75'i Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenir, %25'lik kısmı ise faaliyet katılımcıları tarafından katkı payı olarak tahsil edilir.

 

Projenin sona ermesi ile birlikte projedeki faaliyetlere aktif katılım koşulu ile, Ticaret Bakanlığı'na ayrıca başvuru yapılarak 3 (üç) yıl boyunca yıllık en fazla 50.000 ABD dolarına kadar bireysel danışmanlık hizmetleri giderlerinin %70'ine karşılık devlet desteği alınabilecektir.

 

Katılım Şartları

 

 • Türk Ticaret Kanunu’nun 124’üncü maddesinde belirtilen kooperatif şirketi statüsünde olunması,
 • Kadınlar için ve kadınlar öncülüğünde kurulmuş bir kadın kooperatifi olması,
 • Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak (Cizre) ve Mardin illerinde faaliyet gösteriyor olunması,
 • Gıda ve sabun değer zincirinde faaliyet gösteren imalatçı ve/veya ihracatçı olunması,
 • Başka bir UR-GE projesinde eş zamanlı yer alınmaması,
 • İş birlikteliğine açık olunması ve proje süresince faaliyetlere aktif katılım sağlamaya gönüllü olunması,
 • Ortadoğu dışında bir pazara girme ve/veya o pazarda büyüme vizyonuna sahip olunması,
 • Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi’nde yararlanıcı olarak kayıtlı olunması,
 • Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği üyesi olunması zorunludur.

 

Projeye başvuru yapacak kadın kooperatiflerinin 05.11.2021 Cuma günü saat 17:30’a kadar yazı ekinde yer alan UR-GE Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı’nı (EK I) ve Katılımcı Şirket Bilgi Formu (EK-IA) doldurarak halenurozerdem@gaib.org.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri ve formun aslını ilinizdeki İrtibat Büromuza posta yoluyla/elden iletmeleri gerekmektedir. Ayrıca yazılarda kooperatifi temsil ve ilzama yetkili kişinin adı, unvanı, tarih ve şirket kaşesinin bulunması gerekmektedir.

 

Katılımcı Şirket Talep Yazısının Genel Sekreterliğimize iletilmesi doğrudan herhangi bir hak doğurmayacaktır. İhtiyaç duyulması halinde birebir veya toplu görüşmeler ile ilave bilgi ve belge talep edilebilecektir. Ortak bir pazarlama vizyonunda bir araya gelebilecek kadın kooperatiflerinden oluşan bir katılımcı listesi oluşturulması için Genel Sekreterliğimizce ön değerlendirme yapılarak, Ticaret Bakanlığı’na proje başvurusu yapılacaktır. Bu kapsamda, yukarıda belirtilen katılım şartlarının tekrar incelenmesi ve ekte bulunan talep yazısının mümkün olduğunca açıklayıcı ve bilgi verici olacak şekilde doldurulması özellikle önemlidir.

 

https://www.gaib.org.tr/tr/iletisim.html internet adresinde merkez hizmet binamız ve bölge illerinde bulunan irtibat bürolarımızın ve ilgili personelimizin adres ve iletişim bilgilerine ulaşılabilir.

 

Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                  

            Bülent KAYALI

Genel Sekreter