GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Kahve İthalatında Gümrük Vergisi İndirimi Yapılması Hk.

Kahve İthalatında Gümrük Vergisi İndirimi Yapılması Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan elektronik bir iletide, 08.09.2021 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 4481 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalat Rejimi Kararında değişiklik yapıldığı bildirilmektedir. Söz konusu Karar ile En Az Gelişmiş Ülkelerden (EAGÜ) Kahve İthalatında tahsil edilen gümrük vergisinin %6 olarak belirlendiği ifade edilmektedir. Karardan önce bu oranın %11 olarak uygulandığı ayrıca belirtilmektedir.
İthalatında tahsil edilen gümrük vergisi %6 olarak belirlenen GTIP’ler aşağıda yer almaktadır:
• 0901.11.00.00.00 Kafeini Alınmamış
• 0901.12.00.00.00 Kafeini Alınmış
Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210908-5.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.