GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Kanada Genel Ticaret Heyeti

Kanada Genel Ticaret Heyeti

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nden (İMMİB) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) organizasyonu ile 28 Nisan - 1 Mayıs 2024 tarihleri arasında Kanada’ya yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup Toronto şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Kanada’dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.


Bahse konu ticaret heyetine başvuru için son tarihin 5 Şubat 2024 Pazartesi günü mesai saati bitimi olduğu belirtilmektedir. Belirtilen tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/canada-toronto-2024 internet adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalar için ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, B2B toplantıları, transfer ve tercüman giderlerinden oluşan katılım bedeli 1. Kişi için 3.300 USD, 2. Kişi için 2.500 USD olarak belirlendiği ifade edilmektedir. Eşleştirme çalışması kapsamında ön değerlendirme yapılan ve katılımı uygun görülen firmalara konuya ilişkin bilgilendirmenin e-posta aracılığıyla yapılacağı belirtilmektedir. Ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalar için heyete katılımları ödeme dekontlarının İMMİB’e (ali.bilgi@immib.org.tr) ulaşmasıyla kesinleşeceği belirtilmektedir.


Ülke Raporlarına İlişkin Link: (https://tinyurl.com/KANADAULKERAPORU)