GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Karbon Emisyon Azaltımına Yönelik Sektörel Beklenti, Öneri ve Değerlendirmeler

Karbon Emisyon Azaltımına Yönelik Sektörel Beklenti, Öneri ve Değerlendirmeler

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum politikaları doğrultusunda, TİM tarafından 21 Haziran 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan “TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı” kapsamında muhtelif çalışmaların yürütüldüğü belirtilmiştir.
Söz konusu Eylem Planı’nın 4 ve 5 no’lu “Kurumsal Karbon Ayak İzi Çalışmaları” ile “Sanayide Döngüsellik ve İleri Kazanım” hedefleri başta olmak üzere karbon emisyonu azaltım hedefleri doğrultusunda, ihracatçılarımızın karbon azaltımının teşvik edilmesine ve karbon yakalama, kullanma, depolama teknolojilerinin artırılmasına yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerin iyileştirilmesi, yeni destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi amacıyla yatırım teşvik sistemi ve enerji verimliliğinin artırılmasına ilişkin alınması gereken tedbirler başta olmak üzere firmalarımızın kapsayıcı sektörel değerlendirmeleri, beklentileri ve önerilerinin 10 Mayıs Salı gününe kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( sedanurkarabas@gaib.org.tr  ) gönderilmesi gerekmektedir.