GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Kayda Bağlı İhracat Hk.

Kayda Bağlı İhracat Hk.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden (OAİB) alınan bir yazıda, 4410 GTP’li Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar" ile 4411 GTP'li "Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhaların", 04/06/2021 tarihli 31501 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2021/5 sayılı Tebliğ ile İhracat: 2006/7 Sayılı "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ" ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne dahil edilmiş olduğu ve bu kapsamda, İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne dahil edilen söz konusu ürünlerin ihracatına sadece Koordinatör Birlik olarak tayin edilen Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) tarafından kayıt verildiği bildirilmiştir.
Alınan yazıda devamla, söz konusu uygulamanın başvuru sürecinin elektronik ortama aktarıldığı belirtilerek, 16 Temmuz 2021 tarihi itibariyle aşağıda yer alan başvuru süreçlerinin izlenmesi gerektiği belirtilmiştir:
Başvuru evraklarını mail ile gönderilmeyecektir.
1- Beyanname girişi yapılıp, onay masasına gönderilecektir.
2- "GB İzleme”den girişi yapılan beyanname açılarak "4410-441” sekmesinde aşağıdaki başvuru evraklarını sadece PDF formatında yüklenecek ve kaydedilecektir.
Başvuru Evrakları:
- Ülke-GTİP-Net KG- Ürün adı içeren Talep Dilekçesi
- Beyanname Taslağı
- İhracat Faturası
- Kapasite Raporu
-Taahhütname
-Ortaklık Yapısını Gösteren Belge (Talep sahibi firma imalatçı değil ise)
3- Onay masasından onaylanan başvurular beyanname ödeme ekranından takip edilecektir.