GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Kayda Bağlı İhracat Hk.

Kayda Bağlı İhracat Hk.

Malumları olduğu üzere, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/5) 4 Haziran 2021 tarih ve 31501 sayılı Resmi Gazete’de; İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2018/2) ise 22 Mart 2018 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup söz konusu Tebliğ değişiklikleri kapsamında;
• Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.’yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTİP:4407) (İhracı Yasak ve Ön izne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekindeki İhracı Yasak Mallar Listesinde bulunan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)
• Orman Ağacı Tomrukları (GTİP:4403) (19.09.1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekindeki İhracı Yasak Mallar Listesinde bulunan ağaçların tomrukları hariç olmak üzere)
kayda bağlı mallar kapsamında alınmıştır. Bu ürünleri içeren her beyanname ve tüm rejim kodları için koordinatör olarak görevlendirilen Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine başvuru yapılması gerekmektedir.
Bununla birlikte, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliklerinde alınan bir yazıda, söz konusu uygulamanın başvuru sürecinin elektronik ortama aktırıldığı ifade edilerek 15 Eylül 2021 tarihi itibariyle aşağıda yer alan başvuru süreçlerinin izlenilmesi gerektiği belirtilmektedir.
Başvuru Süreci:
1) Beyanname girişi yapılıp onay masasına gönderilecektir.
2) “GB İzleme”den girişi yapılan beyanname açılarak “4403-4407” sekmesinde aşağıdaki başvuru evrakları sadece PDF formatında yüklenecek ve kaydedilecektir.
Başvuru evrakları:
• Ürün adı – Ülke- Gtip- Net KG içeren başvuru dilekçesi
• Beyanname Taslağı
• İhracat Faturası
• Taahhütname (firma antetli kağıdına imzalı ve kaşeli olarak) (Örnek Taahhütnameler ektedir)
3) Onay masasında onaylanan başvurular beyanname ödeme ekranından takip edilecektir.
4) Başvuru evrakları mail ile gönderilmeyecektir.
EK_01: Taahhütnameler (4403-4407) (2 Sayfa)