GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Kayda Bağlı İhracat Hk.- Nohut

Kayda Bağlı İhracat Hk.- Nohut

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, 16/10/2021 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2021/9) marifetiyle “Nohut (Garbanzos) (GTP:0713.20)” un İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklendiği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, söz konusu ürünün ihracatında, sadece koordinatör Birlik olarak tayin edilen Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından kayıt verilmesinin uygun görüldüğü bildirilmektedir.