GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Kayda Bağlı Popcorn/Cin Mısır İhracatı

Kayda Bağlı Popcorn/Cin Mısır İhracatı

Malumları olduğu üzere, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2010/11) 30 Eylül 2010 tarih ve 27715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup söz konusu Tebliğ değişikliği kapsamında Mısır (GTİP:1005) kayda bağlı mallar kapsamında alınmış olup kayıt verilme işleminin sadece Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince gerçekleştirileceği talimatlandırılmıştır.
Bununla birlikte, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (OAİB) alınan bir yazıda, E-Birlik uygulamasında tüm GTİP; 1005.90.00.00.11 Popcorn/Cin Mısır ihracatı başvurularının sadece OAİB tarafından kayda alınacağı belirtilmiştir. Başvurularda kullanılacak dilekçe ve taahhütname örnekleri ekte bulunmakla birlikte, ayrıca taslak beyanname, ihracat faturası ve bitki sağlık sertifikası da kayıt başvurusunda sunulacak evraklar arasında yer almaktadır. Diğer taraftan GTİP: 1005.90.00.00.11 Popcorn/Cin Mısır ihracat kayıt başvuruları 2022 Mayıs ayı için (sadece bu aya mahsus olmak üzere) 13.05.2022 tarihine kadar alınacağı belirtilmiş olup, gelecek ay itibarı ile başvuruların her ayın 1 ile 7. Günleri arasında yapılacağı ifade edilmektedir.