GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

KENYA-TANZANYA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

KENYA-TANZANYA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

Sayın Üyemiz,

 

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığından onay alınması durumunda, 27 Kasım-3 Aralık 2022 tarihleri arasında Nairobi/KENYA ve Darüsselam/TANZANYA’da halı sektörüne yönelik “Kenya – Tanzanya Sektörel Ticaret Heyeti” düzenlenmesi planlanmaktadır. Ticaret heyeti programı dahilinde, Ticaret Müşavirliklerinin de desteği ile halı ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmelerinin düzenlenmesi öngörülmektedir. Planlanan taslak program ve Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı (EK C-1) ekte yer almaktadır. Katılım sağlayacak firmalarımızın ekte iletilen EK C-1 formunu doldurup GAİB’e iletmesi ve ayrıcahttps://www.gaib.org.tr/tr/f/557.html internet adresindeki elektronik başvuru formunu, her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurması gerekmektedir.

 

Anılan heyet organizasyonunun “5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” kapsamında devlet destekli olarak planlanmakta olup, katılım bedeli kişi başına tahmini olarak 95.000 Türk Lirası olarak hesaplanmıştır. Devlet desteği için heyet gerçekleştikten sonra GAİB tarafından başvuru yapılacak olup, firmalara hak edişler Bakanlıktan alınacak destek sonrasında yapılacaktır. Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcıların sermaye şirketi olması (şahıs şirketleri desteğe tabi değildir), GAİB tarafından heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin GAİB’e iletilmesi yeterli olacaktır.

 

Katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak firma başına en fazla iki kişi heyet organizasyonuna katılabilecektir. Heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin, mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı şirket ortağı veya şirketin SGK''lı çalışanı olması gerekmektedir. Katılımcı, şirket ile organik bağı olan başka bir şirketten SGK''lı çalışanı olsa dahi destek kapsamına girmemektedir. Katılımcı firmanın DYS sistemine üye olması gerekli olup, bu konuda gerekli bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.https://www.gaib.org.tr/tr/duyurular/cok-onemli-destek-yonetim-sistemi-dys-hakkinda-1910.html

 

Heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığına başvuru yapılacak olup, katılmak isteyen şirketlerin en geç 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 17.00’e kadar başvuru yapmaları ve katılım ücretini ekte yer alan banka hesabına ödemeleri gerekmektedir. Katılımcı başvuru yaptıktan ve GAİB Ticaret Bakanlığına başvurusunu gerçekleştirdikten sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen şirketlere ödemiş oldukları katılım bedeli iade edilemeyecektir.

 

Bilgilerini rica ederim.

 

Aydın KUTLU

Genel Sekreter V.

 

 

EKLER:

1)Heyet Taslak Programı (1 Sayfa)

2)Katılım Şartları (2 Sayfa)

3)EK C-1 Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı (1 Sayfa)