GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Kıyı Tesisi İşletme İzni Hakkında Yeni Yönetmelik Yayınlandı

Kıyı Tesisi İşletme İzni Hakkında Yeni Yönetmelik Yayınlandı

18 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik ile kıyı tesislerine; gemilerin ve gemi niteliği taşımayan deniz araçlarının yanaşıp ayrılması, kıyı tesislerinde barınması, tahmil tahliye yapılması ve/veya yolcuların gemilere binmesi ya da gemiden indirilmesi usul ve esasları ile kıyı tesisi işletmecilerinin hizmet esaslarını belirlenmesi amaçlanmaktadır.
-Yeni yönetmelikle Özel İzin verilmesi hususu düzenlendi. Buna göre; idare tarafından, ekonomik gerekler, test, montaj, kamu yararı veya dış ticaret politikaları dikkate alınarak
istisnai uygulamalar yapılabilecek. Bu kapsamda;
- Tesisin bulunduğu ildeki valilik veya tesiste yürütülecek faaliyetin amacına yönelik ilgili kamu idaresi tarafından düzenlenen kamu yararı kararı kapsamında gemilerin kıyı tesisine yanaştırılarak hizmet verilmesi işlemlerine,
- Kıyı tesisi inşaatının kısmen veya tamamen bitirilmesi sonrasında, kıyı tesisinin donanımında kullanılacak alet, ekipman ve teçhizatı taşıyan gemilerin kıyı tesisine yanaştırılması ve bunların tahliye edilmesi işlemlerine,
- Kıyı tesisinin donatımı aşamasında, donatılan ekipmanın test/montaj ihtiyacının oluşması halinde gemilerin kıyı tesisine yanaştırılması ve yükleme boşaltma yapılması işlemlerine,
- Ekonomik gereklilik ve dış ticaret politikaları dikkate alınarak gemilerin kıyı tesisine yanaştırılması ve yükleme boşaltma yapılması işlemlerine, yönelik İdare tarafından özel izinler verilebilecek.
Kıyı tesisi işletme izni, İdare tarafından beş yıla kadar verilecek. Kıyı tesisi işletme izni süresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının diğer birimlerinin tesislere yönelik mevzuat uygulamaları dikkate alınarak belirlenecek. Kıyı tesisi izni süresi belirlenirken kıyı tesisinin hak lehtarı olunduğunu gösteren belge süreleri de dikkate alınacak. Kıyı tesisi izin süresi hak lehtarlığı süresinden fazla olamayacak. Ancak, hak lehtarı olunduğunu belirten belgede, süre sonunda aksine bir hüküm olmadıkça sürenin uzatılmış olacağına dair bir madde olması durumunda İdare bu hususu dikkate alarak izin verebilecek.
Yayımı tarihinden üç ay sonra 18 Şubat 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221118-2.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.