GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri Desteği

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri Desteği

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri desteği 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında yer almakta olup bu desteğin amacı, şirketleri küresel tedarik zinciri mekanizmasına dahil ederek yeni yatırımlar çekmek, ihracatı artırmak, yeni istihdam imkânları yaratmak, verimliliği yükseltmek, bilgi ve teknoloji aktarımını sağlamaktır.
Küresel Tedarik Zinciri, ham maddelerin ara malına ve ara malların nihai ürünlere çevrilmesi, ara malı/nihai ürünlerin müşterilere dağıtımı ve satış sonrası hizmetler safhalarını içeren üretici ve dağıtıcılardan oluşan küresel ağı, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi ise şirketlerin küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmalarını sağlayacak mahiyette ve Genelge’de belirtilen nitelikteki giderleri içerir projeyi ifade etmektedir.
Destek Koşulları
Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri desteklenir.
Destek Süresi: 2 yıl
Destek Oranı: %50
Destek Tutarı: en fazla 1.000.000 USD
Bu Karar kapsamında bir şirketin, azami 1 projesi desteklenir.
Desteklenen Giderler
Makine, Ekipman, Donanım Alımı: Tedarikçilerin, Bakanlıkça uygun bulunan ve KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları; ürün geliştirme (prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır. Bu madde kapsamında sadece makine, ekipman, donanım alımı desteklenir. Kurulum, nakliye giderleri ve nakliye giderleri kapsamında sigorta, vergi, resim, harç, gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu, gümrük teminat bedeli desteklenmez.
Yazılım Alımı: Tedarikçiler, KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları ve Bakanlıkça uygun bulunan yazılımları alabilir veya mevcut yazılımlarını güncelleyebilirler.
Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri: Tedarikçiler, Bakanlıkça uygun bulunan konularda eğitim veya danışmanlık hizmeti bedeli desteklenir. Küresel Firma veya proje sahibi tedarikçi şirket personelinin; proje ile ilgili karşılıklı değerlendirme amaçlı müşteri ziyaretlerine ilişkin zorunlu aktarmalar da dahil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ve Küresel Firma’nın faaliyet gösterdiği veya proje sahibi tedarikçinin üretim yaptığı şehirde gerçekleşmesi kaydıyla konaklama masrafları (azami 100.000 USD) desteklenebilir.
Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları: Tedarikçilerin proje kapsamında gerçekleştirecekleri akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınan ve EK 5- Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi listesinde yer alan veya Bakanlıkça uygun bulunan sertifikasyon, test/analiz raporları ve ürün doğrulama giderleri desteklenir.

2014/8 Sayılı Karar Kapsamından yer alan Küresel Tedarik Zinciri (Ktz) Yetkinlik Projeleri desteğine ilişkin tüm bilgi ve belgelere Ticaret Bakanlığının resmi internet sayfasından ( https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar ) ulaşılabilmektedir.
Destekten Kimler Faydalanabilir?
-Türk Ticaret Kanunu’nun 124’üncü maddesinde belirtilen sınai faaliyette bulunan kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler başvuru yapabilirler.
-Tedarikçilerin KTZ Yetkinlik Projesi başvurusunda bulunabilmesi için üretici olmaları gerekmektedir.
Destek Başvurusu Nereye Nasıl Yapılır?
-Proje başvurusu, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi’ne ilgili evrak ile DYS üzerinden proje onay başvurusu yapılır. Bakanlık, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi başvurularını ihracat stratejisi ve politikaları ile şirketin yer aldığı sektördeki küresel tedarik zincirine katılım ve sürdürülebilirlik potansiyeli çerçevesinde içerik, amaca uygunluk, bütçe ve proje yönetim kapasitesi açısından değerlendirerek sonuçlandırır.
-Destek başvurusu, Bakanlığın onayladığı projelerde bulunan faaliyetlere ilişkin destek başvuruları üyesi olduğunuz İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ilgili evrak ile DYS üzerinden yapılır.


Ayrıntılı bilgi için Genel Sekreterliğimiz ilgili personelleri:


Mustafa TIRAMPAOĞLU
+90 (342) 211-0590
mustafatirampaoglu@gaib.org.tr 


Fitnat Süeda ŞAHİNBAŞ
+90 (342) 211-0540
suedasahinbas@gaib.org.tr 


Fidan BÜYÜKTÜRK
+90 (342) 211-0593
fidanbuyukturk@gaib.org.tr