GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

KURUMSAL KARBON AYAK İZİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

KURUMSAL KARBON AYAK İZİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Sayın Üyemiz,
Malumları olduğu üzere; küresel ısınmanın getirdiği sorunları çözebilmek amacıyla küresel çapta önlemler alınmış ve bu önlemler günümüze Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) olarak gelmiştir.
AYM kapsamında, sera gazı emisyonlarının kademeli olarak azaltılması 2050 yılında ise Avrupa kıtasının karbon nötr olması hedeflenmiştir. AB ülkeleri ile ciddi bir ticari ilişkiye sahip olan ülkemiz ve bölgemiz ise AYM’nin getirdiği yeniliklere uyum sağlamak zorundadır. Aksi takdirde, ticari ortaklığı ülkemiz açısından vazgeçilemez önemde olan AB ile ticaretimiz sekteye uğrama tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır.

Bu kapsamda, üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla 26 Nisan 2022 Salı günü 10.00-12.00 saatlerinde aşağıdaki konu başlıklarını içeren “Kurumsal Karbon Ayak İzi Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirilecektir. İlgililer aşağıdaki ZOOM bilgileri vasıtasıyla Webinara katılabilecektir.

Bilgilerinize rica olunur.

Bülent KAYALI
Genel Sekreter

Eğitim Günü: 26 Nisan 2022
Eğitim Saati: 10:00 – 12:00

 

Zoom Linki: https://gaib-org-tr.zoom.us/j/82353669338?pwd=ZXNNUStvZjREOCtrYThMSmk5dW9xdz09

 

ZOOM ID: 823 5366 9338

 

ZOOM Şifre: 123456

 

 

Bilgilendirme Seminerleri İçerikleri

 

v Yeşil Mutabakat Sürecinde Türkiye

  • Paris Anlaşması ve Yeşil Mutabakat İlişkisi
  • Kanun Gelişimi, Kapsamı, Hedefi
  • Fit For 55 Paketi İçeriği
  • Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (CBAM) Kapsamı,
  • CBAM Uygulama ve Geçiş Süreci
  • Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi İlişkisi
  • Ülkemiz Açısından Riskler ve Fırsatlar
  • Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamına girmeyen tesislerin durumu
  • ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi ve Yeşil Mutabakat ilişkisi
  • Soru ve Cevaplar