GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Lavaş, Isıl İşlem Görmüş Sucuk ve İşlenmiş Yer Fıstığı Standart Tasarıları

Lavaş, Isıl İşlem Görmüş Sucuk ve İşlenmiş Yer Fıstığı Standart Tasarıları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 13542/tst T4 Lavaş, TS 13297/tst T1 Isıl İşlem Görmüş Sucuk ve TS 13232/tst T1 İşlenmiş Yer Fıstığı" standart tasarılarının ekte iletildiği belirtilmiş olup standart tasarılarına ilişkin görüşlerin Bakanlıklarına iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (sedanurkarabas@gaib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir.
EK_06: Lavaş Standart Tasarısı
EK_06: Isıl İşlem Görmüş Sucuk Standart Tasarısı
EK_06: İşlenmiş Yer Fıstığı Standart Tasarısı
EK_06: Görüş Tablosu