GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Limon Suyu Görünümlü Ürünlerin Satışı Yasaklandı

Limon Suyu Görünümlü Ürünlerin Satışı Yasaklandı

31 Ocak 2024 tarihli Resmî Gazete’de yer alan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünlerin 31 Aralık 2024'ten sonra yurt içinde piyasaya sunulmaması kararı alındı.
Ayrıca, Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki bir gıda ürününe yatay veya dikey gıda kodeksinin izin vermediği bir bileşenin ilave edilip edilmediğinin tespitinde, ilgili kodeks hükümlerine ilave olarak, uluslararası veya ulusal çalışmalar neticesinde belirlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesinde duyurulacak analiz metotları ve karar limitleri kullanılacak.
Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240131-2.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.