GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Lojistik ve Taşımacılık Sektörüne Yönelik Devlet Yardımları Hk.

Lojistik ve Taşımacılık Sektörüne Yönelik Devlet Yardımları Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, 7/7/2021 tarihli ve 31534 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 79 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile I sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikle hizmet sektörlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, bu alanda dış ticaret yaklaşımıyla çalışmalar yapmak üzere Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü ihdas edildiği, uluslararası ticarete konu hizmet sektörlerinin ülke yararına geliştirilmesi, desteklenmesi, bu alanda oluşturulan politikaların ilgili tüm kurum ve kuruluşları koordine ederek uygulanmasından sorumlu olan Genel Müdürlüğümüzce, hizmet sektörlerimiz için sağlanmakta olan desteklerin ülkemizin 2023 yılı hedefleri başta olmak üzere önümüzdeki dönem ihracat hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak şekilde lojistik ve taşımacılık sektörümüzün talep ve ihtiyaçları doğrultusunda revize edilmesi hususunda çalışmalara başlandığı bildirilmektedir.
Yazıda devamla, 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile 2564 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararın revizyonu ile ilgili gerek mevcut destek unsurlarının yeniden ele alınması gerekse lojistik ve taşımacılık sektörünün talep ve ihtiyaçları çerçevesinde yeni destek unsurlarının anılan kararlara eklenmesi amaçlandığı bildirilmektedir.
Alınan yazıda devamla, söz konusu kararlarda yer alan destek unsurlarının incelenerek lojistik ve taşımacılık sektörü için sağlanan desteklere ilişkin somut öneri ve değişiklik beklentilerinin 23.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (cagrisenol@gaib.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.