GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

MISIR MAKİNE HALISI VE DİĞER YER KAPLAMALARI ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI HK.

MISIR MAKİNE HALISI VE DİĞER YER KAPLAMALARI ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI HK.

Sayın Üyemiz,

            T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından ülkemiz menşeli ‘Makine Halısı ve diğer Yer Kaplamaları’ (5702.42, 5703.20, 5703.30, 5703.90 ve 5705.00 Gümrük tarife pozisyonlarında) ithalatına karşı 29 Haziran 2020 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı belirtilmektedir. Ayrıca yazıda devamla, bahse konu soruşturmaya ilişkin Nihai Kararın (284 sayılı), 23 Haziran 2021 tarihli ve mükerrer 140 sayılı Mısır Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı ifade edilmektedir.

 

Bu kapsamda, mezkûr Mısır makamları tarafından Bakanlıklarına iletilen 284 sayılı Karar, bu Karara ilişkin 2021/6 sayılı Bildirim ile sonuç raporlarının İngilizce halleri ekte iletilmektedir.

           

Bilgilerini rica ederim.

 
Ahmet ŞAHBUDAK
 Genel Sekreter V.

 

 EKLER:

1) Karara İlişkin 2021/6 Sayılı Bildirim (3 Sayfa)

2) 284 Sayılı Karar (3 Sayfa)

3) Sonuç Raporu (93 Sayfa)