GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Mısır- U-PVC Anti Damping Soruşturması Hk.

Mısır- U-PVC Anti Damping Soruşturması Hk.

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından ülkemiz menşeli “U-PVC” ithalatına karşı 29 Aralık 2020 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bildirilmektedir.
Yazıda devamla, söz konusu soruşturma kapsamında Bakanlık tarafından yayımlanan nihai bulgu raporunun, Kahire Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla 30 Ağustos 2021 tarihinde Ticaret Bakanlığına iletilmiş olduğu bildirilmiş olup, mezkûr metnin İngilizce nüshasının ekte yer aldığı ifade edilmektedir. Söz konusu raporun incelenmesinden görüleceği üzere; Türkiye’den yapılan ihracatta %8,3 ila %10,7 oranında damping olduğu, bunun yerli endüstriyi maddi zarara uğrattığı ve Türkiye’den yapılan dampingli ithalat ile yerli endüstride görülen zarar göstergeleri arasında illiyet bağı olduğuna hükmedildiği bildirilmektedir. Söz konusu soruşturmaya taraf olan firmaların, nihai bulgu raporunun kendilerine iletildiği tarihten itibaren 10 gün süre içerisinde soruşturma otoritesine, rapora ilişkin görüşlerini iletilebileceği ifade edilmektedir. Öte yandan, Bakanlık tarafından herhangi bir bildirim yapılmayan/rapor iletilmeyen ve bahse konu rapora görüş vermek isteyen tarafların, anılan raporun Ticaret Bakanlığına iletildiği 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren 10 gün süre içerisinde Mısır soruşturma otoritesine görüşlerini iletebilecekleri bildirilmektedir.
EK_01: Essential Facts and Conclusion Report – İngilizce (39 Sayfa)