GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Mısır'a Kanatlı Ürünleri İhracatı Hk.

Mısır'a Kanatlı Ürünleri İhracatı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Mısır’da mukim kanatlı eti ithalatçısı bir firmanın ülkemizden ithalat gerçekleştirme talebine ilişkin Kahire Ticaret Müşavirliğinden bir yazı alındığı belirtilmekte olup, Kahire'de mukim Livingwell International Şirketi'nin İş Geliştirme Müdürü Khaled MADY ile görüşme gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 0207 tarife kodunda bulunan donmuş tavuk ithalatıyla ilgilendiklerini belirten adı geçen kişinin konuyla alakalı olarak Ukrayna ve Brezilya Ticaret Müşavirlikleriyle de görüştüklerini belirttiği ifade edilmiş, fiyat ve kalite konusunda anlaşmaları halinde ülkemizden ithalat yapmak istediklerini beyan ettikleri belirtilmiştir.
Alınan yazıda devamla, Aylık 3.000 Ton ithalat yapmayı planlayan firma yetkilisinin, helal sertifika dahil olmak üzere gerekli izinlerin ve prosedürlerin alınması süreçlerini hızlandırabileceklerini, yapılacak ithalatın Tedarik Bakanlığına ürün temini kapsamında olduğunu ve süreklilik düşündüklerini belirttiği ifade edilmiştir. Ukrayna'dan cevap aldıklarını ve Brezilya ile de görüşmeye devam ettiklerini bildiren firma yetkilisinin izin süreçleri de hesaba katıldığında önümüzdeki Ramazan ayına kadar ithalat sürecini ve depolama faaliyetlerini tamamlamak istediklerine değinmiş olduğu ve mümkünse konuyla alakalı olarak kendilerine ivedi bir cevap verilmesini talep ettiği belirtilmiştir.