GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Mısır'da İthalatta Akreditif Kullanılması

Mısır'da İthalatta Akreditif Kullanılması

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, akreditif uygulamasına gönderme yapılarak Mısır'ın finansman açığını kapatmak amacıyla körfez ülkeleri başta olmak üzere uluslararası kuruluşlardan fon temin etme yoluna başvurulduğu ve 23/10/2022 tarihinde medya ve uluslararası ortama açık bir şekilde "Büyük İktisat Kongresi"nin düzenlendiği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, toplantının akabinde Mısır Hükümeti tarafından IMF ile anlaşmaya varıldığının duyurulduğu, toplam 9 milyar ABD Doları tutarındaki anlaşmanın akıbetine IMF yönetimince karar verileceği, anlaşmanın duyurulmasından hemen önce ise akreditif uygulamasının tedricen kaldırılacağı ve kurda serbestleşmeye gidileceğinin duyurulduğu belirtilmekte olup sonrasında ABD Doları ile AVRO kurunun artış gösterdiği ve faizin iki baz puan yükseldiği bildirilmektedir.
Bununla birlikte, Merkez Bankasınca akreditif uygulamasının Aralık 2022 itibariyle tamamen kaldırılacağı (Ek 1), istisna olarak daha önce 5.000 ABD Doları olarak açıklanan meblağın 500.000 ABD Doları'na (Ek 2, kitapçığın son sayfasındaki 50. sorunun karşısındaki 4. istisna) çıkarıldığı ancak döviz açığının sürmesi ve temel emtianın halka sağlanması gibi sebeplerden dolayı akreditifin kaldırılacak olsa bile Mısırlı firmaların ithalata yönelik döviz temin etmelerinin zaman almaya devam edeceği dolayısıyla ihracatçı firmalarımızın işlemlerini yaparken ödemelerini garantiye almalarının önem arz ettiği bildirilmektedir.