GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Muhtelif Ürünlerin Standart Tasarısı

Muhtelif Ürünlerin Standart Tasarısı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan muhtelif ürünlerin standart tasarılarının gönderildiği ifade edilmiş olup bahse konu standart tasarılarına dair firmalarımızın görüş ve önerilerinin 14/10/2022 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığa iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (sedanurkarabas@gaib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir.
EK_04: Görüş Tablosu
EK_04: Buğday Unu Standardı
EK_04: Ekmek Standardı
EK_04: Koyun Gövde Etleri Karkas Standardı
EK_04: Meyve Bar Standardı
EK_04: Salata Sosu Standardı
EK_04: Simit Standardı
EK_04: Toz Meşrubat Standardı