GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Online Export Akademi Programı Hk.

Online Export Akademi Programı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde kadın ve genç girişimcilerimize ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, desteklerden daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek, ihracat destekleri anlamında yeni ihtiyaçlar ile kadın ve genç girişimcilerimizin rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörleri tespit etmek, bu sayede de uluslararası rekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları payı artırabilmek, bu amaçla eğitimler vermek misyonu ile “Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı" oluşturulduğu bildirilmektedir.
Genel Müdürlüklerince yürütülen bu çalışmalar kapsamında, ihracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerimizin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amacıyla, UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş. (UPS) ile iş birliği içinde "Export Akademi- Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı" oluşturulduğu bildirilmektedir. Öte yandan, Covid-19 virüsünün mevcut durumu da göz önüne alınarak söz konusu Programın 2020 yılı Nisan ayında elektronik ortama taşındığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, bir sonraki Export Akademi Programı’nın Türkiye çapında tüm KOBİ'lere yönelik olarak 21 Aralık 2021 tarihinde saat 09:30'da gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bir örneği ekte yer alan program dahilinde Zoom Programı üzerinden gerçekleştirilecek "Online Export Akademi Programı"na https://ups.zoom.us/webinar/register/WN_c1TcmfvnS_mhpiHRiLV4Sw linki aracılığıyla kayıt olunabileceği ifade edilmektedir. Toplantıya ilişkin gerekli bilgilerin kayıt aşamasının ardından katılımcılara iletilecek olduğu, kullanılacak programa ilişkin Zoom Meeting Kurulum ve Kullanım Kılavuzunun da ilişikte gönderildiği belirtilmektedir.
EK_03: Program
EK_03: Zoom Meeting Kurulum ve Kullanım Kılavuzu